Slides to Talks List
Remeslennikov Vladimir (Introductory Speech)
Amaglobeli Mikhail
Ashaev Igor
Berestovskii Valerii
Bogopolski Oleg
Casals-Ruiz Montserrat and Kazachkov Ilya PART 1PART 2
Daniyarova Evelina PART 1PART 2
Duncan Andrew
Dvorjetsky Yuri
Frenkel Elizaveta
Gichev Victor
Kharlampovich Olga
Kotov Matvey
Kukina Ekaterina
Lysenok Igor
Melesheva Svetlana
Melnikova Yulia
Miasnikov Alexei PART 1PART 2 Appendix
Mishchenko Alexei
Noskov Gennady
Onskul Ilya
Palyutin Evgeniy
Pankratiev Anton
Redreev Pavel
Remeslennikov Vladimir
Romankov Vitalii
Romanovskii Nikolay
Rybalov Aleksander
Sarkisyan Rafael
Shevlyakov Artem
Sudoplatov Sergey
Timoshenko Evgeniy
Treyer Alexander
Ventura Enric
Zubkov Alexander
Zykin Sergey